نمایش 37–48 از 439 نتیجه

نمایش 9 24 36

بیمتال (رله حرارتی) 3 تا 5 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 3 تا 5 قابل نصب بروی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 300 تا 500 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 300 تا 500 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 300A - 400A - 500A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 34 تا 50 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 34 تا 50 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 75A -85A -100A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 4 تا 6 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 4 تا 6 قابل نصب بروی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 45 تا 65 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 45 تا 65 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 75A -85A -100A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 48 تا 80 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 48 تا 80 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 115A -130A -150A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 480 تا 800 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان :480 تا 800 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 630A -800A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 5 تا 34 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 34/0 تا 5/0 قابل نصب بروی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 52 تا 75 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 52 تا 75 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 75A -85A -100A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 59 تا 85 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 59 تا 85 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 75A -85A -100A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 6 تا 9 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 6 تا 9 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 70 تا 100 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 70 تا 100 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 75A -85A -100A ولتاژ : 220 ولت