نمایش 421–432 از 439 نتیجه

نمایش 9 24 36

کنتاکتور 37KW – 75A هیوندای

تومان۰
توان : 37KW رنج جریان : 75A تیپ : AC3 همراه با بوبین AC ولتاژ کاری بوبین : 380V-110V-48V-24V تعداد کنتاکت های کمکی : 2 کنتاکت کمکی باز و بسته

کنتاکتور 45KW – 85A هیوندای

تومان۰
توان: 45KW رنج جریان : 85A تیپ : AC3 ولتاژ کاری بوبین : 220VAC تعداد کنتاکت های کمکی : 2 کنتاکت کمکی باز و بسته

کنتاکتور 45KW – 85A هیوندای

تومان۰
توان : 45KW رنج جریان : 85A تیپ : AC3 همراه با بوبین AC ولتاژ کاری بوبین : 380V-110V-48V-24V تعداد کنتاکت های کمکی : 2 کنتاکت کمکی باز و بسته

کنتاکتور 4KW – 9A هیوندای

تومان۰
توان: 4KW رنج جریان : 9A تیپ : AC3 ولتاژ کاری بوبین : 220VAC تعداد کنتاکت های کمکی : یک کنتاکت کمکی باز و بسته

کنتاکتور 4KW – 9A هیوندای

تومان۰
توان : 4KW رنج جریان : 9A تیپ : AC3 ولتاژ کاری بوبین : 380V-110V-48V-24V تعداد کنتاکت های کمکی : 1کنتاکت کمکی باز و بسته

کنتاکتور 4KW – 9A هیوندای

تومان۰
توان : 4KW رنج جریان : 9A تیپ : AC3 همراه با بوبین DC ولتاژ کاری بوبین : 220-24 DC تعداد کنتاکت های کمکی : 1 کنتاکت کمکی باز و بسته

کنتاکتور 5.5KW – 12A هیوندای

تومان۰
توان: 5.5KW رنج جریان : 12A تیپ : AC3 ولتاژ کاری بوبین : 220VAC تعداد کنتاکت های کمکی : یک کنتاکت کمکی باز و بسته

کنتاکتور 5.5KW – 12A هیوندای

تومان۰
توان : 5.5KW رنج جریان : 12A تیپ : AC3 همراه با بوبین AC ولتاژ کاری بوبین : 380V-110V-48V-24V تعداد کنتاکت های کمکی : 2 کنتاکت کمکی باز و بسته

کنتاکتور 5.5KW – 12A هیوندای

تومان۰
توان : 5.5KW رنج جریان : 12A تیپ : AC3 همراه با بوبین DC ولتاژ کاری بوبین :220-24 DC تعداد کنتاکت های کمکی : 1 کنتاکت کمکی باز و بسته

کنتاکتور 5.7KW – 18A هیوندای

تومان۰
توان : 5.7KW رنج جریان : 18A تیپ : AC3 همراه با بوبین DC ولتاژ کاری بوبین : 220-24 DC تعداد کنتاکت های کمکی : 1 کنتاکت کمکی باز و بسته

کنتاکتور 5/18KW – 40A هیوندای

تومان۰
توان : 5/18KW رنج جریان : 40A تیپ : AC3 همراه با بوبین DC ولتاژ کاری بوبین :220-24 DC تعداد کنتاکت های کمکی : 1 کنتاکت کمکی باز و بسته

کنتاکتور 55KW – 100A هیوندای

تومان۰
توان:55KW رنج جریان : 100A ولتاژ کاری بوبین: 220VAC تعداد کنتاکت های کمکی : 2 کنتاکت کمکی باز و بسته