نمایش 25–36 از 439 نتیجه

نمایش 9 24 36

بیمتال (رله حرارتی ) 90 تا 150 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 90 تا 150 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 185A -225A -265A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 1/2 تا 5/1 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان :5/1 تا 1/2 قابل نصب بروی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 135 تا 225 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 135 تا 225 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 185A -225A -265A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 15 تا 22 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 15 تا 22 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 50A - 65A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 159 تا 265 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 159 تا 265 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 185A -225A -265A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 159 تا 265 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 159 تا 265 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 300A - 400A - 500A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 17 تا 25 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 17 تا 25 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 50A - 65A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 180 تا 300 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 180 تا 300 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 300A - 400A - 500A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 2 تا 3 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 2 تا 3 قابل نصب بروی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 2/4 تا 8/2 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 8/2 تا 2/4 قابل نصب بروی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 240 تا 400 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 240 تا 400 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 300A - 400A - 500A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 28 تا 40 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان :28 تا 40 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 25A -32A - 40A ولتاژ : 220 ولت