نمایش 13–24 از 439 نتیجه

نمایش 9 24 36

بیمتال (رله حرارتی ) 135 تا 225 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 135 تا 225 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 300A - 400A - 500A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 17 تا 25 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 17 تا 25 قابل نصب بروی کنتاکتور : 25A -32A - 40A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 22 تا 32 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 22 تا 32 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 50A - 65A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 28 تا 40 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 28 تا 40 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 50A - 65A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 378 تا 630 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان :378 تا 630 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 630A -800A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 5 تا 7 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 5/0 تا 7/0 قابل نصب بروی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 6 تا 9 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 6/0 تا 9/0 قابل نصب بروی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 6/5 تا 8 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 6/5 تا 8 قابل نصب بروی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 69 تا 115 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 69 تا 115 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 115A -130A -150A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 8 تا 1/2 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 8 تا 1/2 قابل نصب بروی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 8 تا 12 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 8 تا 12 قابل نصب بروی کنتاکتور : 25A - 32A - 40A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 8 تا 12 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 8 تا 12 قابل نصب بروی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A ولتاژ : 220 ولت