نمایش 49–60 از 220 نتیجه

نمایش 9 24 36

پروژکتور COB نمانور 50 وات IP 66) RGB) مدل FL50

تومان۵۴۹,۵۰۰ تومان۵۲۷,۵۰۰
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی  

پروژکتور COB نمانور 30 وات IP 66) RGB) مدل FL30

تومان۳۴۷,۵۰۰تومان۴۲۰,۴۰۰
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی  

پروژکتور COB نمانور 10 وات (IP 66) مدل FL10

تومان۱۳۱,۰۰۰ تومان۱۲۵,۷۰۰
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی  

پروژکتور COB نمانور 20 وات (IP 66) مدل FL20

تومان۲۹۴,۵۰۰ تومان۲۸۲,۵۰۰
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی  

پروژکتور SMD نمانور 500 وات (IP 66) مدل HFL500

تومان۵,۱۶۸,۵۰۰ تومان۴,۹۶۱,۵۰۰
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی  

پروژکتور SMD نمانور 400 وات (IP 66) مدل HFL400

تومان۴,۱۷۷,۵۰۰ تومان۴,۰۱۰,۵۰۰
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی  

پروژکتور SMD نمانور 300 وات (IP 66) مدل HFL300

تومان۳,۱۷۵,۰۰۰ تومان۳,۰۴۸,۰۰۰
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی  

پروژکتور SMD نمانور 200 وات (IP 66) مدل HFL200

تومان۱,۸۷۶,۰۰۰ تومان۱,۸۰۱,۰۰۰
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی  

پروژکتور SMD نمانور 150 وات (IP 66) مدل HFL150

تومان۱,۵۰۶,۰۰۰ تومان۱,۴۴۶,۰۰۰
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی