نمایش 205–216 از 220 نتیجه

نمایش 9 24 36

لامپ ال ای دی 20 وات استوانه ای (LED) نمانور

تومان۳۵,۳۰۰ تومان۳۳,۵۰۰
با سرپیچ معمولی E27
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی (به غیر از آسیب های فیزیکی مانند شکستگی)

لامپ ال ای دی 12 وات استوانه ای نمانور

تومان۳۵,۳۰۰ تومان۳۳,۵۰۰
با سرپیچ معمولی E27
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی

لامپ ال ای دی 15 وات استوانه ای نمانور

تومان۶۸,۸۰۰ تومان۶۵,۳۰۰
 با سرپیچ معمولی E27
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی (به غیر از آسیب های فیزیکی، مانند شکستگی)

لامپ ال ای دی 9 وات رنگی نمانور

تومان۲۵,۷۰۰ تومان۲۴,۴۰۰
با سرپیچ معمولی E27
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی (به غیر از آسیب های فیزیکی، مانند شکستگی)

لامپ ال ای دی 9 وات نمانور

تومان۱۹,۹۰۰ تومان۱۸,۹۰۰
 با سرپیچ معمولی E27
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی (به غیر از آسیب های فیزیکی مانند شکستگی)

لامپ ال ای دی 3 وات رنگی نمانور

تومان۲۴,۵۰۰ تومان۲۳,۲۰۰
 با سرپیچ معمولی E27
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی (به غیر از آسیب های فیزیکی، مانند شکستگی)

لامپ ال ای دی 20 وات حبابدار نمانور

تومان۵۱,۸۰۰ تومان۴۹,۲۰۰
 با سرپیچ معمولی E27
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی (به غیر از آسیب های فیزیکی مانند شکستگی)

لامپ ال ای دی 15 وات حبابدار نمانور

تومان۳۳,۳۰۰ تومان۳۱,۶۰۰
 با سرپیچ معمولی E27
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی (به غیر از آسیب های فیزیکی مانند شکستگی)

لامپ ال ای دی 12 وات حبابدار نمانور

تومان۲۸,۵۰۰ تومان۲۷,۰۰۰
 با سرپیچ معمولی E27
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی (به غیر از آسیب های فیزیکی مانند شکستگی)

لامپ ال ای دی 9 وات حبابدار نمانور

تومان۲۳,۴۰۰ تومان۲۲,۲۰۰
با سرپیچ معمولی E27
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی (به غیر از آسیب های فیزیکی مانند شکستگی)

لامپ ال ای دی 7 وات حبابدار نمانور

تومان۱۶,۰۰۰ تومان۱۵,۲۰۰
 با سرپیچ معمولی E27
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی (به غیر از آسیب های فیزیکی مانند شکستگی)

لامپ ال ای دی 5 وات حبابدار نمانور

تومان۱۵,۴۰۰ تومان۱۴,۶۰۰

 با سرپیچ معمولی E27

دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی (به غیر از آسیب های فیزیکی مانند شکستگی)