نمایش 193–204 از 220 نتیجه

نمایش 9 24 36

لامپ فیلامنتی 2 وات یخچالی نمانور

تومان۲۷,۰۰۰ تومان۲۵,۶۰۰
با سرپیچ شمعی E14 دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی (به غیر از آسیب های فیزیکی مانند شکستگی)

لامپ اشکی 7 وات (LED) نمانور

تومان۲۱,۹۰۰ تومان۲۰,۸۰۰
 با سرپیچ شمعی E14
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی (به غیر از آسیب های فیزیکی مانند شکستگی)

لامپ شمعی 7 وات (LED) نمانور

تومان۲۱,۹۰۰ تومان۲۰,۸۰۰
 با سرپیچ شمعی E14
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی (به غیر از آسیب های فیزیکی مانند شکستگی)

لامپ اشکی 5 وات (LED) نمانور

تومان۱۸,۲۰۰ تومان۱۷,۲۰۰
 با سرپیچ شمعی E14
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی (به غیر از آسیب های فیزیکی مانند شکستگی)

لامپ شمعی 5 وات (LED) نمانور

تومان۱۸,۲۰۰ تومان۱۷,۲۰۰
 با سرپیچ شمعی E14
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی (به غیر از آسیب های فیزیکی مانند شکستگی)

لامپ ال ای دی 150 وات (LED) استوانه ای نمانور

تومان۸۸۲,۶۰۰ تومان۸۳۸,۴۰۰
با سرپیچ بزرگ صنعتی E40 دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی (به غیر از آسیب های فیزیکی مانند شکستگی)

لامپ ال ای دی 125 وات (LED) استوانه ای نمانور

تومان۷۲۷,۰۰۰ تومان۶۹۰,۶۰۰
 با سرپیچ بزرگ صنعتی E40
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی (به غیر از آسیب های فیزیکی مانند شکستگی)

لامپ ال ای دی 95 وات (LED) استوانه ای نمانور

تومان۴۰۶,۰۰۰ تومان۳۸۵,۷۰۰
با سرپیچ بزرگ صنعتی E40 دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی (به غیر از آسیب های فیزیکی مانند شکستگی)

لامپ ال ای دی 75 وات (LED) استوانه ای نمانور

تومان۳۲۲,۵۰۰ تومان۳۰۶,۳۰۰
 با سرپیچ بزرگ صنعتی E40
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی (به غیر از آسیب های فیزیکی مانند شکستگی)

لامپ ال ای دی 50 وات (LED) استوانه ای نمانور

تومان۱۹۷,۹۰۰ تومان۱۸۸,۰۰۰
با سرپیچ معمولی E27
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی (به غیر از آسیب های فیزیکی مانند شکستگی)

لامپ ال ای دی 40 وات (LED) استوانه ای نمانور

تومان۱۶۵,۳۰۰ تومان۱۵۷,۰۰۰
 با سرپیچ معمولی E27
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی (به غیر از آسیب های فیزیکی مانند شکستگی)

لامپ ال ای دی 30 وات استوانه ای (LED) نمانور

تومان۱۱۵,۷۰۰ تومان۱۰۹,۹۰۰
 با سرپیچ معمولی E27
دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی (به غیر از آسیب های فیزیکی مانند شکستگی)