نمایش 157–168 از 220 نتیجه

نمایش 9 24 36

چراغ سیلندری COB مربع نمانور 5 وات

تومان۹۸,۰۰۰ تومان۹۳,۰۰۰
باسایز برش 70mm دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی  

چراغ سیلندری COB نمانور 30 وات

تومان۳۶۷,۰۰۰ تومان۳۴۸,۰۰۰
با سایز برش 155mm دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی  

چراغ سیلندری COB نمانور 23 وات

تومان۲۶۸,۰۰۰ تومان۲۵۴,۰۰۰
با سایز برش 135mm دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی  

چراغ سیلندری COB نمانور 12 وات

تومان۱۸۵,۰۰۰ تومان۱۷۵,۰۰۰
با سایز برش 85mm دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی  

چراغ سیلندری COB نمانور 7 وات

تومان۱۱۰,۰۰۰ تومان۱۰۴,۵۰۰
با سایز برش 70mm دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی  

چراغ سیلندری COB مربعی نمانور 3 وات

تومان۸۳,۰۰۰ تومان۷۸,۵۰۰
با سایز برش 50mm دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی  

چراغ سیلندری COB دایره ای نمانور 3 وات

تومان۸۶,۵۰۰ تومان۸۲,۰۰۰
با سایز برش 50mm دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی  

چراغ سیلندری COB دور سفید نمانور 45 وات

تومان۵۳۴,۰۰۰ تومان۵۰۷,۰۰۰
با سایز برش 145mm دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی  

چراغ سیلندری COB دور سفید نمانور 25 وات

تومان۴۴۲,۰۰۰ تومان۴۲۰,۰۰۰
با سایز برش 120mm دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی  

چراغ سیلندری COB دور سفید نمانور 18 وات

تومان۱۷۶,۰۰۰ تومان۱۶۷,۰۰۰
با سایز برش 100mm دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی  

چراغ سیلندری COB دور سفید نمانور 12 وات

تومان۱۳۹,۰۰۰ تومان۱۳۲,۰۰۰
با سایز برش 90mm دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی  

چراغ سیلندری COB دور سفید نمانور 7 وات

تومان۱۰۶,۰۰۰ تومان۱۰۱,۰۰۰
با سایز برش 70mm دارای ضمانت بی قید و شرط یک ساله شرکتی