نمایش 253–264 از 282 نتیجه

نمایش 9 24 36

کنتاکتور 1KW-4A هیوندای

تومان۳۱۴,۵۰۰
توان : 1KW رنج جریان : 4A تیپ : AC15 ولتاژ کاری بوبین : 220AC تعداد کنتاکت های کمکی : 4کنتاکت کمکی باز

کنتاکتور 1KW-4A هیوندای

تومان۳۱۴,۵۰۰
توان : 1KW رنج جریان : 4A تیپ : AC15 ولتاژ کاری بوبین : 220AC تعداد کنتاکت های کمکی : 4 کنتاکت کمکی بسته

کنتاکتور 1KW-4A هیوندای

تومان۳۱۴,۵۰۰
توان : 1KW رنج جریان : 4A تیپ : AC15 ولتاژ کاری بوبین : 220AC تعداد کنتاکت های کمکی : 1کنتاکت کمکی باز و 3 کنتاکت کمکی بسته

کنتاکتور 220KW – 400A هیوندای

تومان۹,۲۸۶,۰۰۰ تومان۸,۸۲۱,۰۰۰
توان : 220KW رنج جریان : 400A تیپ : AC3 ولتاژ کاری بوبین : 110AC تا 220 /100AC تا 240 تعداد کنتاکت های کمکی : 2 کنتاکت کمکی باز و بسته

کنتاکتور 22KW – 50A هیوندای

تومان۱,۳۲۱,۰۰۰ تومان۱,۲۵۵,۰۰۰
توان: 22KW رنج جریان : 50A تیپ : AC3 ولتاژ کاری بوبین : 220VAC تعداد کنتاکت های کمکی : 2 کنتاکت کمکی باز و بسته

کنتاکتور 22KW – 50A هیوندای

تومان۱,۰۲۱,۰۰۰
توان : 22KW رنج جریان : 50A تیپ : AC3 همراه با بوبین AC ولتاژ کاری بوبین : 380V-110V-48V-24V تعداد کنتاکت های کمکی : 2 کنتاکت کمکی باز و بسته

کنتاکتور 22KW-50A هیوندای

تومان۱,۵۳۹,۰۰۰ تومان۱,۴۶۲,۰۰۰
توان : 22KW رنج جریان : 50A تیپ : AC3 همراه با بوبین DC ولتاژ کاری بوبین :220-24 DC تعداد کنتاکت های کمکی : 1 کنتاکت کمکی باز و بسته

کنتاکتور 30KW – 65A هیوندای

تومان۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان۱,۳۰۱,۵۰۰
توان: 30KW رنج جریان : 65A تیپ : AC3 ولتاژ کاری بوبین : 220VAC تعداد کنتاکت های کمکی : 2 کنتاکت کمکی باز و بسته

کنتاکتور 30KW – 65A هیوندای

تومان۱,۰۶۰,۰۰۰
توان : 30KW رنج جریان : 65A تیپ : AC3 همراه با بوبین AC ولتاژ کاری بوبین : 380V-110V-48V-24V تعداد کنتاکت های کمکی : 2 کنتاکت کمکی باز و بسته

کنتاکتور 330KW – 630A هیوندای

تومان۱۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان۱۶,۶۶۳,۰۰۰
توان : 330KW رنج جریان : 630A تیپ : AC3 ولتاژ کاری بوبین : 110AC تا 220 /100AC تا 240 تعداد کنتاکت های کمکی : 2 کنتاکت کمکی باز و بسته

کنتاکتور 37KW – 75A هیوندای

تومان۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان۱,۳۷۲,۵۰۰
توان: 37KW رنج جریان : 75A تیپ : AC3 ولتاژ کاری بوبین : 220VAC تعداد کنتاکت های کمکی : 2 کنتاکت کمکی باز و بسته

کنتاکتور 37KW – 75A هیوندای

تومان۱,۱۱۸,۰۰۰
توان : 37KW رنج جریان : 75A تیپ : AC3 همراه با بوبین AC ولتاژ کاری بوبین : 380V-110V-48V-24V تعداد کنتاکت های کمکی : 2 کنتاکت کمکی باز و بسته