نمایش 1–16 از 282 نتیجه

نمایش 9 24 36

بیمتال ( رله حرارتی ) 34 تا 50 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 34 تا 50 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 50A - 65A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال ( رله حرارتی ) 12 تا 18 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 12 تا 18 قابل نصب بروی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال ( رله حرارتی ) 12 تا 18 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 12 تا 18 قابل نصب بروی کنتاکتور : 50A - 65A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال ( رله حرارتی ) 15 تا 22 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 15 تا 22 قابل نصب بروی کنتاکتور : 25A -32A - 40A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال ( رله حرارتی ) 22 تا 32 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 22 تا 32 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 25A -32A - 40A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال ( رله حرارتی ) 28 تا 40 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 28 تا 40 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 75A -85A -100A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال ( رله حرارتی ) 45 تا 65 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 45 تا 65 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 50A - 65A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال ( رله حرارتی ) 7 تا 10 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 7 تا 10 قابل نصب بروی کنتاکتور : 25A -32 A - 40A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 1/1 تا 6/1 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 1/1 تا 6/1 قابل نصب بروی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 111 تا 185 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 111 تا 185  آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 185A -225A -265A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 12 تا 18 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 12 تا 18 قابل نصب بروی کنتاکتور : 25A -32A - 40A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 135 تا 225 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 135 تا 225 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 300A - 400A - 500A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 17 تا 25 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 17 تا 25 قابل نصب بروی کنتاکتور : 25A -32A - 40A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 22 تا 32 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 22 تا 32 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 50A - 65A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 28 تا 40 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 28 تا 40 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 50A - 65A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 378 تا 630 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان :378 تا 630 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 630A -800A ولتاژ : 220 ولت