• سیم افشان ارت نمره 1/5×1 پارسان کلاف 100 متری

  تومان338,000
 • سیم افشان ارت نمره 1×1 پارسان کلاف 100 متری

  تومان245,000
 • سیم افشان ارت نمره 10×1 پارسان

  تومان21,000
 • سیم افشان ارت نمره 16×1 پارسان

  تومان30,500
 • سیم افشان ارت نمره 2/5×1 پارسان کلاف 100 متری

  تومان546,000
 • سیم افشان ارت نمره 25×1 پارسان

  تومان52,000
 • سیم افشان ارت نمره 35×1 پارسان

  تومان69,500
 • سیم افشان ارت نمره 4×1 پارسان کلاف 100 متری

  تومان879,000
 • سیم افشان ارت نمره 50×1 پارسان

  تومان99,500
 • سیم افشان ارت نمره 6×1 پارسان کلاف 100 متری

  تومان1,285,000
 • سیم افشان ارت نمره 70×1 پارسان

  تومان134,500
 • سیم افشان ارت نمره 95×1 خراسان افشارنژاد

  برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  021-33119846
 • سیم افشان نمره 0.5×1 پارسان کلاف 100 متری

  برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  021-33119846
 • سیم افشان نمره 0.75×1 پارسان کلاف 100 متری

  برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  021-33119846
 • سیم افشان نمره 1/5×1 پارسان کلاف 100 متری

  برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  021-33119846
 • سیم افشان نمره 1/5×1 خراسان افشارنژاد کلاف 100 متری

  برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  021-33119846